Kolejowa 1  Plebania (25) 684 59 75 Kancelaria tel. 791 535 855 / bardzo proszę dzwonić w godzinach kancelarii /   parafia-laskarzew@wp.pl A A A  

Msze Św. i nabożeństwa

w niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00
w lipcu i sierpniu:
7:00, 9:00, 11:00, 17:00

w święta pracujące:
7:00, 9.00, 17:00
w okresie letnim:
18:00 

w dni powszednie:
7:00, 17:00
w okresie letnim:
18:00


Nabożeństwa:

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
niedziela godz. 6:30

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
środa przed Mszą św. wieczorową

I czwartek miesiąca
wystawienie Najświętszego Sakramentu godzinę przed Mszą św. wieczorową.

I piątek miesiąca
wystawienie Najświętszego Sakramentu godzinę przed Mszą św. wieczorową - Msza św. za Ojczyznę - nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o godz. 7:00 16.30 z udziałem dzieci i o godz. 18.00

I sobota miesiąca
nabożeństwo do Serca NMP o godz. 7:00 i 17:00 w okresie letnim o 18:00

I niedziela miesiąca
adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 12:00 (w lipcu i sierpniu po Mszy św. o godz. 11:00) od maja do października z procesją eucharystyczną wokół kościoła. 

I poniedziałek miesiąca                                                                          Modlitwa różańcowa pół godziny przed Mszą św. wieczorową i Msza święta za zmarłych polecanych w wypominkach

Koronka do Miłosierdzia Bożego
w I piątek miesiąca przed Mszą św. wieczorowej

Nabożeństwo majowe i czerwcowe
przed Mszą św. wieczorową

Nabożeństwo fatimskie
od maja do października 13-go dnia miesiąca po Mszy św. wieczorowej

Różaniec w październiku
po Mszy św. wieczorowej.

Droga Krzyżowa
każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16:00 z udziałem dzieci a po Mszy św. wieczorowej dla dorosłych

Gorzkie Żale
w niedziele Wielkiego Postu przed Mszą św. o godz. 10:10

Roraty
w Adwencie codziennie o 7:00

Rekolekcje Adwentowe
od piątku do IV niedzieli Adwentu

Rekolekcje Wielkopostne
od piątku do Niedzieli Palmowej


NABOŻEŃSTWA ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH:
* - w każdy I poniedziałek miesiąca (modlitwa wspólna)
* - przed każdą Uroczystością odpustową
* - w przededniu Uroczystości Wszystkich Świętych
* - w Uroczystość Wszystkich Świętych
* - w Dzień Zaduszny

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
przed i w trakcie nabożeństw

Chrzest Św.

1. Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej.

2. Skutki chrztu św.:

odpuszczenie grzechu pierworodnego
odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych
odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej jak i doczesnej
wlanie łaski uświęcającej, cnót teologalnych (wiary, nadziei i miłości) oraz darów Ducha Świętego
charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła

3. Nadanie imienia: 

Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.

4. Warunki udzielania chrztu św.:

Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nie przyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka. Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym.

5. Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego:

Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej
Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie.
Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.
Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach…, ale również troska o stronę materialną)
Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej. 

6. Rodzice chrzestni:

Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania. Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii, oraz jeśli jest z naszej parafii uczestniczył w prowadzonych Katechezach chrzcielnych dla rodziców i rodziców chrzestnych. Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego. Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka. Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję. 

7. Formalności związane z chrztem:

Sakrament chrztu jest udzielany w naszym kościele w ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 10.30. (w okresie wakacyjnym - lipiec i sierpień - Msza św. o godz. 11.00)  Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej miesiąc przed planowaną uroczystością. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka. W naszym kościele mogą być ochrzczone dzieci, których rodzice należą formalnie do naszej parafii.  Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. Białą szatkę oraz świecę chrzcielną. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę świętą chrzcielną. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny.

I Komunia Św.

Pierwsza komunia święta  uroczystość, w której podczas Mszy świętej wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa pod postacią chleba. Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka, to moment dla rodziców, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakrament, który przyjęło ich dziecko. 

Do pierwszej komunii świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonujące się na Mszy świętej przeistoczenie. Pierwsza komunia święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej. W Polsce wiek przyjęcia pierwszej komunii świętej jest obecnie ustalony na trzecią klasę szkoły podstawowej. Dzieci do tego dnia przygotowują się cały rok. Przed I komunią świętą wymagana jest zawsze spowiedź dziecka.

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania

a) budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem
b) dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie
c) odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

• udział w spotkaniach wszystkich kandydatów w parafii,
• udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna opinia katechety,
• pozytywnie zdany egzamin,
• uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej,
• spowiedź systematyczna/comiesięczna,


MODLITWA

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.


Dziesięć Przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

 5. Nie zabijaj.

 6. Nie cudzołóż.

 7. Nie kradnij.

 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.


Dwa przykazania miłości

 • Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

 • Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego

Główne prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.

 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.

 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Cztery cnoty główne

 1. Roztropność,

 2. Sprawiedliwość,

 3. Umiarkowanie,

 4. Męstwo.

Siedem sakramentów świętych

 1. Chrzest,

 2. Bierzmowanie,

 3. Najświętszy Sakrament,

 4. Pokuta,

 5. Namaszczenie chorych,

 6. Kapłaństwo,

 7. Małżeństwo.


Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.


Pozdrowienie anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Ostateczne rzeczy człowieka

 1. Śmierć,

 2. Sąd Boży,

 3. Niebo albo piekło.


Siedem grzechów głównych

 1. Pycha,

 2. Chciwość,

 3. Nieczystość,

 4. Zazdrość,

 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,

 6. Gniew,

 7. Lenistwo.


Najprzedniejsze dobre uczynki

 1. Modlitwa,

 2. Post,

 3. Jałmużna.

Uczynki miłosierne co do duszy

 1. Grzeszących upominać.

 2. Nieumiejętnych pouczać.

 3. Wątpiącym dobrze radzić.

 4. Strapionych pocieszać.

 5. Krzywdy cierpliwie znosić.

 6. Urazy chętnie darować.

 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne co do ciała

 1. Głodnych nakarmić.

 2. Spragnionych napoić.

 3. Nagich przyodziać.

 4. Podróżnych w dom przyjąć.

 5. Więźniów pocieszać.

 6. Chorych nawiedzać.

 7. Umarłych grzebać.

Siedem darów Ducha Świętego

 1. dar mądrości.

 2. dar rozumu.

 3. dar umiejętności.

 4. dar rady.

 5. dar męstwa,

 6. dar pobożności,

 7. dar bojaźni Bożej.


Owoce Ducha Świętego

  1. miłość,

  2. radość,

  3. pokój,

  4. cierpliwość,

  5. uprzejmość,

  6. dobroć,

  7. wierność,

  8. łagodność,

  9. opanowanie.

Grzechy wołające o pomstę do nieba

 1. Rozmyślne zabójstwo.

 2. Grzech sodomski.

 3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.

 4. Zatrzymanie należnej zapłaty.

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

 1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.

 2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.

 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.

 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.

 6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.


Grzechy cudze

 1. Namawiać kogoś do grzechu.

 2. Nakazywać grzech.

 3. Zezwalać na grzech.

 4. Pobudzać do grzechu.

 5. Pochwalać grzech drugiego.

 6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.

 7. Nie karać za grzech.

 8. Pomagać do grzechu.

 9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmogący i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.


Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę, coś objawił, Boże.

Twe słowo mylić się nie może


Akt żalu

Ach, żałuje za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłości mnie, grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.


Warunki Sakramentu Pokuty

 1. Rachunek sumienia.

 2. Żal za grzechy.

 3. Mocne postanowienie poprawy.

 4. Spowiedź szczera.

 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Trzy Cnoty Boskie (teologalne)

 1. Wiara,

 2. Nadzieja,

 3. Miłość.

Cztery cnoty główne (kardynalne)

 1. Roztropność,

 2. Sprawiedliwość,

 3. Umiarkowanie,

 4. Męstwo.

Przykazania Kościelne

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych

 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty

 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą

 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach

 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

Różaniec

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech części opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Część I – radosna (poniedziałek i sobota)

 1. Zwiastowanie NMP

 2. Nawiedzenie św. Elżbiety

 3. Narodzenie Pana Jezusa

 4. Ofiarowanie Pana Jezusa

 5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część II – światła (czwartek)

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej

 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

 4. Przemienienie na Górze Tabor

 5. Ustanowienie Eucharystii

Część III – bolesna (wtorek i piątek)

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

 2. Biczowanie Pana Jezusa

 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

 4. Niesienie Krzyża

 5. Śmierć Jezusa na krzyżu

Część IV – chwalebna (środa i niedziela)

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 3. Zesłanie Ducha Świętego

 4. Wniebowzięcie NMP

 5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, § 1)

Drodzy Młodzi, przyjmijcie okres narzeczeństwa jako opatrznościowy czas dany Wam przez samego Boga. On sam chce być w Waszym życiu. Słuchajcie więc Słowa Bożego, korzystajcie z paschalnej mocy sakramentów świętych i módlcie się za siebie, by odkryć wolę Bożą względem Was, a przez to w przyszłości pięknie wzrastać w miłości małżeńskiej. Nie pozwólcie, by zewnętrze przygotowania zabrały smak duchowego święta jakim jest wejście w przymierze z Bogiem w sakramencie małżeństwa.

Do przeżywania małżeństwa w duchu Ewangelii i zgodnie z nauczaniem Kościoła potrzebne jest należyte przygotowanie oraz świadome podjecie wszystkiego, co wiąże się z tym sakramentem od samego początku zaistnienia. Wszystkim przygotowującym się do małżeństwa życzę, by skorzystali z podanych treści, jako cennej pomocy przy budowaniu wspólnoty życia z Bogiem na Jego obraz.

Biskup siedlecki
Kazimierz Gurda

WSKAZANIA DLA NARZECZONYCH

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego jest jednym z ważniejszych zadań, które stają przed współczesnym duszpasterstwem rodzin. Przypomniał o tym Jan Paweł II, który w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio stwierdził, że (…) bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego. Dlatego Kościół winien popierać lepsze i intensywniejsze programy przygotowania do małżeństwa, ażeby wyeliminować (…) trudności, z którymi boryka się tyle małżeństw, a bardziej jeszcze po to, aby stworzyć pozytywne warunki do powstawania i dojrzewania udanych małżeństw (FC 66).

Niezbędny jest do tego czas, swoisty katechumenat, ponieważ nie da się nauczyć młodych ludzi miłości w trakcie krótkiego kursu poprzedzającego małżeństwo – wyjaśnia Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia (AL 208).

Wszystkim posługującym rodzinie trzeba dołożyć wszelkich starań, by dobrze wykorzystać ten opatrznościowy czas inicjacji do sakramentu małżeństwa wprowadzając ich na drogę wiary ukazując piękno życia chrześcijańskiego (por. AL 205-216).


Według Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przygotowanie bezpośrednie obejmuje pięć etapów, które czasowo mogą różnie przebiegać:

 1. Pierwsza spotkanie w kancelarii związane jest z rezerwacją ślubu (nieraz z rocznym wyprzedzeniem). W tej pierwszej rozmowie duszpasterz omówi etapy przygotowania do sakramentu małżeństwa. Wskaże miejsce głoszonych katechez, terminy spotkań w poradni rodzinnej. Narzeczeni otrzymującą Indeks przygotowania do małżeństwa.
 2. Drugi etap to skorzystanie z formacji chrześcijańskiej o małżeństwie obejmującej 10 katechez i udział w dniu skupienia.
 3. Trzeci etap to dwa indywidualne spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.
 4. Czwarty (nie później jak 4 miesiące przed ślubem) to spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej i spisanie protokołu przedślubnego (por. DDR 27). Na to spotkanie narzeczeni przynoszą następujące dokumenty:
 • aktualne świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż 6 miesięcy od daty wystawienia),
 • dowody tożsamości,
 • Indeks lub zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • zaświadczenie z USC (przy ślubie konkordatowym).
 1. Piąty do duchowe przygotowanie do małżeństwa poprzez przystąpienie do sakramentu pokuty. Narzeczeni zaproszeni są do skorzystania z 2 spowiedzi przedślubnych. Pierwsza powinna odbyć się na 4 miesiące przed ślubem, druga zaś w tygodniu przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

Idąc za sugestią papieża Franciszka o potrzebie katechumenatu narzeczonych jak i wskazaniami Episkopatu Polski, od 1 stycznia 2018 r. przygotowanie do sakramentu małżeństwa  ma dwie formy.

Pierwsza forma spotkań dla narzeczonych (zwyczajna) odbywa się w parafiach. Obejmuje ona:

 • udział w katechezach,
 • udział w dniu skupienia,
 • skorzystanie z poradni rodzinnej (konferencja i 2 indywidualne spotkania)

Druga forma spotkań dla narzeczonych (nadzwyczajna) odbywa się w formie 2 weekendów (sobota – niedziela). Jest ona adresowane do tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w regularnych spotkaniach w parafii. Narzeczeni chcący uczestniczyć w tej formie przygotowania wybierają sobie 2 terminy spotkań w domach rekolekcyjnych Siedlanowie lub Nowym Opolu. Szczegółowe informacje

http://drsiedlce.pl/kursy-weekendowe-w-siedlanowie/

http://drsiedlce.pl/kursy-weekendowe-w-nowym-opolu/


 Poradnia Rodzinna

W celu uzyskania bliższych informacji dzwonić w każdy poniedziałek po godzinie 20:00 numer tel. 25 684 57 47.


Dzień skupienia dla narzeczonych

Każda 3 niedziela miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 12.00  Bezpośrednio po Mszy w Kościele spotkanie.  Dni skupienia dla narzeczonych z dekanatu łaskarzewskiego w czasie wakacji  i ferii są odwołane.

Namaszczenie chorych

Sakramentu Namaszczenia Chorych udziela się człowiekowi żyjącemu, jeden raz w czasie danej choroby. Chory może wielokrotnie przyjmować Sakrament Pokuty i Eucharystii.  Widząc kapłana zdążającego z Najświętszym Sakramentem do chorego starajmy się uklęknąć, aby oddać cześć Chrystusowi ukrytemu pod postacią Chleba Eucharystycznego.

Przygotowanie pokoju chorego

Na stole nakrytym białym obrusem stawiamy: krzyż i zapaloną święcę, wodę święconą i kropidło, wodę w szklance i łyżeczkę (aby chory, który ma problemy z przełykaniem mógł łatwiej przełknąć komunię św.), na talerzu przygotujmy też sól, kromkę chleba i watę (po zużyciu należy spalić).

Zachęcamy, aby rodzina razem z chorym licznie przystąpiła do komunii św. nalżey przedtem powiadomić kapłana ile osób będzie przyjmować Najśw. Sakrament.  Chorych odwiedzamy w Adwencie i Wielkim Poście oraz jeśli jest taka potrzeba. 

Podlasie24
Katolickie Radio Podlasie
Diecezja Siedlecka
Echo katolickie

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM